Κατάλογος δολοφονηθέντων και πεσόντων υπερασπιστών της Δημοκρατίας κατά το 1972-1974