Επικοινωνία

Για μαρτυρίες και δήλωση γεγονότων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά.

Τηλέφωνο
+357 25 305 609

Email
contact@antistasi1974.com

Διεύθυνση
86, Αγίας Φυλάξεως,
Διαμ. 201, 3025 Λεμεσός