Συνάντηση με τον Υφυπουργό Πολιτισμού

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής του Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Κο Αλέξανδρο Χαραλάμπους και τον Γραμματέα Κο Νεόφυτο Παπαλαζάρου είχε συνάντηση με τον Υφυπουργό Πολιτισμού Κο Γιάννη Τουμάζη στην παρουσία της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας Κας Αθηνάς Μιχαηλίδου και της Αναπληρώτριας Διευθύντριας των Πολιτιστικών Υπηρεσιών Κας Νάντιας Στυλιανού.

Αφού έγινε ενημέρωση για τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και το έργο της Επιτροπής τέθηκαν διάφορες εισηγήσεις για την διατήρηση της Μνήμης της Αντίστασης και της απόδοσης των οφηλομενων Τιμών σε όσους θυσιάστηκαν και αγωνίστηκαν για την Ελευθερία και την Δημοκρατία.

Υπήρξε μια γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση και ο Κος Υφυπουργός υποσχέθηκε να θέσει κάποια θέματα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Στον Κο Υφυπουργό επιδόθηκε το βιβλίο “Με Αίμα Στερεώθηκε η Δημοκρατία” στο οποίο αναφέρονται τα γεγονότα της δολοφονίας από την ΕΟΚΑ Β και την Χούντα των 67 Ηρώων της Αντίστασης.

Τιμή και Δόξα σε όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα ΑΘΆΝΑΤΟΙ.

Συναντήσεις,